Публічна Оферта

Публічна Оферта

ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ТИМЧАСОВОГО РОЗМІЩЕННЯ

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ


1.1. Виконавець – Фізична особа-підприємець Корницька І.С. , адреса: вул. Глібова 5/20, с. Ременів, Львівська Область, Україна; електронна пошта info@tvii-vsesvit.com контактний номер телефону +380938989089 (далі – Виконавець).

1.2. Користувач – повнолітня, дієздатна фізична особа, що акцептувала публічну оферту і відповідно уклала з Виконавцем Договір на умовах, що викладені нижче.

1.3. Будиночок для відпочинку – місце, яке надається Виконавцем Користувачу для тимчасового розміщення. За своїм правовим статусом Будиночок для відпочинку не є нерухомим майном та не має його ознак.

1.4. Сторони – Виконавець та Користувач разом, як особи, які уклали Договір, що викладений нижче.

1.5. Публічна оферта щодо надання послуг з  тимчасового розміщення — це договір, відповідно до якого Виконавець бере на себе обов’язок здійснювати надання послуг з розміщення кожному, хто до нього звернеться, а умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Користувачів. Виконавець не має права надавати переваги одному Користувачу перед іншим щодо укладення цього Договору, якщо інше не встановлено законом. Виконавець не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у нього можливостей надання Користувачу відповідних послуг. Цей договір публічно доводиться до відома усіх Користувачів шляхом його публікації в мережі інтернет на відповідному веб-сайті Користувача, де він розміщений.

1.6. Послуги з тимчасового розміщення – забезпечення Виконавцем тимчасового проживання у будиночку для відпочинку та/або інша діяльність, яка пов’язана з тимчасовим розміщенням. 

1.7. Акцепт – здійснення Користувачем бронювання відповідного будиночку для відпочинку, попередньо ознайомившись з умовами цього Договору.  

1.8. Оплата – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання визначених даним Договором послуг Користувачу та розмір якого визначається на веб-сайті Виконавця під час здійснення бронювання.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Виконавець, керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу повнолітніх, дієздатних фізичних осіб  укласти даний Договір про надання послуг з тимчасового розміщення (надалі – «Договір») на умовах викладених нижче.
2.1.1. Виконавець зобов’язується за замовленням Користувача, за плату, у порядку та строки, передбачені умовами даного Договору, надати Користувачу послуги з тимчасового розміщення у обраному Будиночку відпочинку.

2.2. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Користувача на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом здійснення бронювання на веб-сайті Виконавця.

2.3. Цей Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст.633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівнозначним Договору, підписаному Сторонами.

2.4. Користувач підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами та правилами викладеними у цьому Договорі в повному обсязі, визнає безумовну придатність приміщень Будиночку відпочинку для задоволення потреб, описаних у цьому Договорі, приймає всі умови цього Договору без зауважень та заперечень шляхом здійснення акцепту.

2.4.1. Користувач підтверджує факт ознайомлення та згоди з цінами та тарифами на послуги, передбачені цим Договором, які визначаються на веб-сайті Виконавця.

2.5. Приймаючи умови даного Договору, Користувач відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» дає згоду на обробку своїх персональних даних (з метою надання послуг та здійснення розрахунків, надсилання пропозицій Користувачу тощо), що включає: будь- які дії або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.


3. ПОРЯДОК БРОНЮВАННЯ ТА ОПЛАТИ


3.1. Заселення в Будиночок для відпочинку відбувається за системою Self-check-in/Self-checkout, що передбачає самостійний заїзд і виїзд за допомогою генерування персонального секретного коду для відкриття дверей Користувач на період відповідного бронювання. Персональний секретний код надається Користувачу за добу до відповідного заселення.  

3.2. Після здійснення бронювання та проведення оплати відповідних календарних дат, за добу до заїзду Користувач за допомогою обраного способу зв’язку отримує детальну інформацію щодо особливостей Будиночку для відпочинку, інструкцію як доїхати до локації, персональний секретний код тощо.

3.3. В залежності від тривалості заброньованого тимчасового розміщення, Користувач зобов’язаний здійснити повну оплату проживання протягом 3 днів з моменту бронювання – якщо тимчасове проживання передбачене на 1 день. У випадку бронювання на два і більше днів необхідною є передоплата протягом 3 днів з моменту бронювання за один день проживання, а за інші заброньовані дні – за добу до заїзду Користувача. Якщо передоплата протягом 3 календарних днів з моменту бронювання не була здійснена Користувачем – Виконавець анульовує бронювання.  

3.4. Анулювання/скасування бронювання:

3.4.1. Відповідно до п.3.3. цього Договору, у випадку не проведення Користувачем оплати протягом 3 календарних днів з моменту бронювання – Виконавець анульовує бронювання та робить відповідні дати відкритими у календарі.

3.4.2. Користувач має право скасувати оплачене бронювання з повним поверненням коштів за 5 календарних днів до заїзду. У випадку якщо Користувач прийняв рішення скасувати оплачене бронювання пізніше – Виконавець зобов’язується повернути 30% від здійсненої Користувачем оплати.

3.4.3. Виконавець має право скасувати оплачене бронювання з повним поверненням коштів за 5 календарних днів до заїзду Користувача, у випадку виникнення форс-мажорних обставин, передбачених чинним в Україні законодавством або з інших підстав, які унеможливлюють тимчасове розміщення Користувача у Будиночку для відпочинку.

3.5. Усі розрахунки за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті – гривні.

4. ОСНОВНІ ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БУДИНОЧКОМ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ

4.1. В Будиночку для відпочинку забороняється:

4.1.1. паління всередині і громадських зонах, крім спеціально відведених для цього місць;

4.1.2. приносити та зберігати речовини, матеріали та предмети які можуть бути небезпечними для життя чи здоров’я людей;

4.1.3. приносити та зберігати на території вогнепальну, газову, пневматичну, травматичну та інші види зброї, спеціальні пристрої, боєприпаси, пристрої та патрони до них.

4.1.4. використовувати обладнання та техніку, що знаходиться в Будиночку для відпочинку не за його призначенням;

4.1.5. викидати сміття в непризначених для цього місцях і будь-яким іншим чином засмічувати територію;

4.1.6. влаштовувати гучні вечірки та гуляння. Освітлення та музика в період комендантської години суворо забороняється;

4.1.7. залишати без нагляду неповнолітніх дітей;

4.1.8. передавати персональний секретний код для відкривання дверей стороннім особам, тимчасове розміщення яких не передбачено бронюванням;

4.1.9. передавати Будиночок для відпочинку у суборенду та/або будь-яким іншим чином надавати доступ до нього третім особам, тимчасове розміщення яких не передбачене бронюванням;

4.1.10. перевищувати максимальну допустиму кількість осіб для тимчасового розміщення у відповідному Будиночку для відпочинку;

4.1.11. без нагляду залишати розведене багаття;

4.1.12. цей перелік заборон не є виключним та може додатково доводитись до відома Користувача.

4.2.  У Будиночку для відпочинку дозволено розміщувати домашніх улюбленців незалежно від породи та розміру.

4.3. У період комендантської години на території за графіком вимикається освітлення.

4.4. Усі транспортні засоби повинні бути припарковані у спеціально відведеному для паркування місця згідно з отриманими інструкціями/інформацією від Виконавця.

4.5. Випадки раннього заїзду можливі лише після консультацій з Виконавцем та вимагають підтвердження з його боку.

4.6. Під час тимчасового розміщення у Будиночку для відпочинку та зважаючи на перебування у сільській лісовій місцевості, Користувач визнає, що несе повну відповідальність за власну безпеку (дітей та домашніх тварин, якщо такі присутні), а також підтверджує, що усвідомлює ризики, які можуть виникати на відкритому повітрі. Під час тимчасового розміщення Користувачу суворо рекомендується перебувати виключно у зонах, визначених в інструкціях/інформації від Виконавця.

4.7. На території Будиночка для відпочинку Користувачу дозволяється розводити багаття виключно у призначених для цього місцях, зокрема, у мангалі. У будь-якому випадку багаття повинне бути погашене до півночі.

4.4. У Будиночку для відпочинку, серед іншого, наявне таке цінне майно: проектор, кавомашина, холодильник, мікрохвильова піч, кондиціонер, індукційна плита, пелетний камін для опалення, кухонне приладдя.

4.5. На час тимчасового розміщення Користувач несе відповідальність за збереження та  схоронність цінного майна, передбаченого п.4.4. Договору та зобов’язується бережно і з дотримання правил безпеки і експлуатації ним користуватися. Детальний опис особливостей користування окремими видами цінного майна розміщується на веб-сайті Виконавця та/або у інформації/інструкціях, які надсилаються Користувачу за добу до заїзду в Будиночок для відпочинку.

4.6. Користувач погоджується залишити Будиночок для відпочинку та його майно у стані, яке мало місце до заїзду Користувача з урахуванням природного зносу. За будь-яке сміття або необґрунтований безлад навколо будинку та на території з Користувача стягуватиметься додаткова плата за прибирання. 

4.6. У випадку знищення або пошкодження майна, що знаходиться у Будиночку для відпочинку та/або на території, Користувач зобов’язується негайно повідомляти про це Виконавця та компенсувати завдані збитки. Розмір збитків визначається Виконавцем, виходячи з ринкових цін на відповідний вид майна.

4.7. У випадку порушення умов цього Договору, Виконавець має право у будь-який час припинити послугу тимчасового розміщення Користувача. Сплачені Користувачем кошти на користь Виконавця у такому разі не повертаються. 


5.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


5.1. Користувач зобов’язаний:

5.1.1. дотримуватись умов та правил проживання;

5.1.2. своєчасно здійснювати оплату замовлених послуг в порядку та в строки, визначені цим Договором;

5.1.3. дотримуватись чистоти, дбайливо відноситись до обладнання, меблів та інших речей, що знаходяться в Будиночку для відпочинку;

5.1.4. інші обов’язки щодо тимчасового розміщення та користування майном згідно з чинним в Україні законодавством.

5.2. Виконавець зобов’язаний:

5.2.1. надавати Користувачу послуги належної якості згідно з умовами даного Договору;
5.2.2. забезпечувати можливість отримання Користувачем повної інформації з питань надання послуг;

5.2.3. надавати усю необхідну інформацію, яка стосується тимчасового розміщення та пов’язаного з цим майна за запитом Користувача;

5.2.4. інші обов’язки щодо тимчасового  розміщення та користування майном згідно з чинним в Україні законодавством.

5.3. Користувач має право:

5.3.1. користуватися послугами Виконавця в якості та кількості, оплаченій згідно з умовами даного Договору;

5.3.2. отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця;

5.3.3. інші права щодо тимчасового  розміщення та користування майном згідно з чинним в Україні законодавством.

5.4. Виконавець має право:

5.4.1. не надавати Користувачу послуги в разі якщо він не оплатив послуги Виконавця;
5.4.2. відмовитися від виконання цього Договору повністю або частково у разі невиконання Користувач своїх обов’язків, правил чи умов цього Договору;

5.4.3. вносити зміни в порядок, час, терміни та умови надання послуг, шляхом внесення змін у цей Договір за допомогою відповідної публікації на веб-сайті Виконавця;

5.4.4. інші права щодо тимчасового  розміщення та користування майном згідно з чинним в Україні законодавством.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


6.1. За невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України;
6.2. Користувач несе відповідальність за порушення умов та правил цього Договору відповідно до Розділу 3 цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання цього Договору та не залежать від волі сторін. Сторона, для якої внаслідок обставин непереборної сили утворилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна протягом 2 (двох) календарних днів повідомити іншу Сторону про настання чи припинення таких обставин.


8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


8.1. Договір публічної оферти набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до його повного виконання Сторонами.

8.2. Договір може бути розірваний за згодою Сторін та у випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.


9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


9.1. При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством України.

9.2. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору, шляхом розміщення змін чи нової редакції Договору в мережі інтернет на веб-сайті Виконавця https://tvii-vsesvit.com/

9.3. Сторони розуміють і погоджуються з тим, що при виконанні цього Договору кожна зі Сторін може мати доступ або може піддаватися, прямо або побічно, впливу конфіденційної інформації іншої Сторони ( «Конфіденційна інформація»). Конфіденційна інформація включає в себе інформацію стосовно приватного життя, ділову, фінансову, технічну, операційну та іншу не призначену для широкого загалу, чутливу інформацію, яку Сторона, що її розкриває визначає як приватну або конфіденційну або про яку Стороні, що одержує в розумній мірі відомо, що вона повинна розглядатися як приватна і конфіденційна. Кожна із Сторін погоджується з тим, що: (а) вся Конфіденційна інформація залишається винятковою Власністю Сторони, що її розкриває, і приймаюча Сторона не повинна використовувати будь-яку Конфіденційну інформацію для будь-яких цілей, крім як для цілей виконання цього Договору; (б) вона повинна підтримувати і використовувати розумні методи, щоб забезпечити дотримання своїми працівниками, посадовими особами, представниками, договірними сторонами і агентами ( «Допущені особи») конфіденційності і таємності Конфіденційної інформації; (в) вона повинна розкривати Конфіденційну інформацію тільки тим допущені особам, яким необхідно знати таку інформацію в рамках цього Договору; (г) вона буде використовувати розумні методи для забезпечення того, щоб Допущені особи не копіювали, не публікували, не відкривали іншим особам і не використовували (крім випадків, коли це передбачено умовами цього Договору) конфіденційну інформацію; і (д) вона повинна повернути або знищити все ((паперові та електронні) екземпляри) документів з Конфіденційною інформацією за письмовим запитом іншої Сторони. Незважаючи на вищесказане, Конфіденційна інформація може бути розкрита відповідно до закону, постанови суду, повістки до суду або рішенням урядового органу.

10.РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:
Фізична особа-підприємець Корницька І.С.
Адреса: вул.. Глібова 5/20, с. Ременів, Львівська Область, Україна
Електронна пошта: info@tvii-vsesvit.com.com
Контактний номер телефону: +380938989089